2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2014 2013 2012

SVIATOČNÁ PAROJAZDA

29.12.2012 / Vrbovce - Myjava - Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom

Nostalgická jazda parného vlaku pri príležitosti 5. výročia OZ Kopaničiarsky región - miestna akčná skupina na podporu vidieckeho cestovného ruchu a 85. výročia trate Veselí nad Moravou - Myjava - Vrbovce - Stará Turá - Nové Mesto nad Váhom.

Vo vlaku hrajú pozbieraní muzikanti z Vrboviec,Chvojnice, Košarísk, Polianky, Brezovej pod Bradlom, Štverníka a Piešťan.
(Odchod mikrobusom z Brezovej 7:45, cez Košariská, Polianku, Myjavu na Vrbovce)
Vrbovce - 8:30 
Myjava - 9:12
Stará Turá - 10:30
Nové Mesto nad Váhom - 13:25
a spät.

LETOROSTY SPOD BRADLA - HODOVÉ SPÍVÁNÍ

27.10.2012 / KD Velká nad Veličkou

Stretnutie priateľov dobrej piesne a muziky z oboch strán česko-slovenskej hranice

Horňácky mužský a ženský spevácky zbor z Velkej nad Veličkou a ich priatelia zo speváckych zborov južnej Moravy
Kopaničiarska muzika Martina Janšta z Košarísk
Tanečníci Folklórneho súboru Brezová z Brezovej pod Bradlom
Ján Zeman - železničiar a košikársky majster z Paprade - Durcovej doliny
Milan Zelenka - primáš z Hradišťa pod Vrátnom
Jaroslava Maťková - speváčka z Brezovej pod Bradlom
Pavol Michalička a Jakub Gablovský - heligonkári z Brezovej pod Bradlom
Lena Konečná - tanečná lektorka z Rudníka

750 ROKOV PRVEJ ZMIENKY O BREZOVEJ

19.10.2012 / Brezová pod Bradlom

Účinkovanie v programe venovanom 750 rokov prvej zmienke o Brezovej.

VEĽKÁ FATRA 2012

22.09.2012 / Harmanec

Poznávací turistický výlet do krajiny. Exkurzia na technickej pamiatke \"Vodný žľab v Rakytove\"

SLÁVA ŠĽACHETNÝM II. – 1888

21.09.2012 / Liptovský Mikuláš, Dom kultúry (Spolok Martina Rázusa)

Vedecko-popularizačné podujatie na počesť štyroch osobností, narodených v roku 1888: Martina Rázusa, Ľudovíta Šenšela, Samuela Štefana Osuského a Pavla Neckára.

SPOMIENKY - hudobno-slovné pásmo
(štyri postavy: Rázus, Šenšel, Osuský, Neckár a štyri folklórne súbory: Váh, Očovan, Seniorklub Skaličan a Brezová)

Skúška

14.09.2012 / Kinosála ND Štefánikovho, Brezová pod Bradlom

Nácvik a zhrávka muziky, spevu a tanca

pre vystúpenie v Liptovskom Mikuláši

Oslavy 68.výročia SNP

29.08.2012 / Pustá Ves

Vystúpenie v dvoch 35 min. vstupoch.

BREZOVSKÝ JARMEK

18.08.2012 / Brezová pod Bradlom

Vystúpenie v rámci Brezovského jarmoku.

LETOROSTY SPOD BRADLA

28.07.2012 / Košariská - Holotéch víška / Brezová pod Bradlom / Priepasné

mozaika prienikov do duše, prírody a histórie podbradlianskeho kraja s prehliadkou hudobných, tanečných a výtvarných klenotov tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a Moravy

HORŇÁCKE SLAVNOSTI 2012

20.07.2012 / Velká nad Veličkou

53. MFF MYJAVA 2012

15.06.2012 / amfiteáter Trnovce, Myjava

ZNÁM JÁ JEDNO DJÉFČA NA TEM SVETE alebo Kopaničiarska svadba podľa Ľudevíta D. Kubányho

Program folklórnych kolektívov z Brezovej pod Bradlom, Myjavy a Turej Lúky.
Autori: Lenka Šútorová-Konečná, Jaroslav Viselka, Viera Feriancová.

CELOŠTÁTNA SÚŤAŽ A PREHLIADKA TVORIVÝCH CHOREOGRAFIÍ

19.05.2012 / Rimavská Sobota, Dom kultúry

FS Brezová sa zúčasnil tancami z Lubiny a Miškéch Dedinky podľa Martina Komorecha (1898) a Pavly Škulcovej (1923)

Z TÍŠIN MORAVY K PLECNATÉMU BRADLU

14.05.2012 / Břeclav

Audiovizuálna hudobno-slovná mozaika Génia loci krajiny, tradičnej ľudovej kultúry, historických míľnikov i osobností kraja rozprestierajúceho sa medzi riekou Moravou a vrchmi Malých Karpát.

Sprievodné podujatie pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny 2012
Projekt Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom - Penzióny
Účinkujú: Jaroslava Maťková, Anna Valihorová, Ján Zeman, Milan Zelenka, Pavol Michalička, Jakub Gablovský, ĽH Rosenka z Košarísk, členovia tanečnej zložky FS Brezová a hostia.

Z TÍŠIN MORAVY K PLECNATÉMU BRADLU

11.05.2012 / Piešťany

Audiovizuálna hudobno-slovná mozaika Génia loci krajiny, tradičnej ľudovej kultúry, historických míľnikov i osobností kraja rozprestierajúceho sa medzi riekou Moravou a vrchmi Malých Karpát.

Sprievodné podujatie pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny 2012
Projekt Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom - Penzióny
Účinkujú: Anna Valihorová, Ján Zeman, Milan Zelenka, Pavol Michalička, Jakub Gablovský, ĽH Rosenka z Košarísk, členovia tanečnej zložky FS Brezová a hostia.

BESEDA U CIMBÁLU

05.05.2012 / Lipov

Vystúpenie FS Brezová a domáceho Lipovjanu so spoločenským večerom

30. VÝROČIE DFS ISKERKA

04.05.2012 / Brezová pod Bradlom - Národný dom M. R. Štefánika

Program venovaný 30. výročiu založenia detského folklórneho súboru Iskerka.

Z TÍŠIN MORAVY K PLECNATÉMU BRADLU

27.04.2012 / Hodonín - kúpele, Kongresová sála

Audiovizuálna hudobno-slovná mozaika Génia loci krajiny, tradičnej ľudovej kultúry, historických míľnikov i osobností kraja rozprestierajúceho sa medzi riekou Moravou a vrchmi Malých Karpát.

Sprievodné podujatie pri príležitosti otvorenia turistickej sezóny 2012
Projekt Partnerstvo v subregióne Pod Bradlom - Penzióny
Účinkujú: Jaroslava Maťková, Tatiana janštová, Ján Zeman, Milan Zelenka, Pavol Michalička, Jakub Gablovský, ĽH Rosenka z Košarísk, členovia tanečnej zložky FS Brezová a hostia.

ŠAFFOVA OSTROHA 2012

15.04.2012 / Trenčianská Turná

Krajská súťažná prehliadka sólistov tanečníkov

S tancami z Lubiny a Miškéch Dedinky postúpil do celoslovenského kola tanečný pár O. Pagáč a M. Gáliková

ITF SLOVAKIA TOUR

21.01.2012 / Bratislava, Incheba

Vystúpenie v rámci 18. medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour v rámci prezetačného stánku Trenčianskeho samosprávneho kraja.